Home Dirigent/Combo Leden Foto/Film Organisatie Recensies

www.hettorenkoorkampen.nl  -  Privacy policy01-04-24 - Sail Kampen


Het zou weer een hele drukke en intensieve repetitie worden op donderdagavond 21 maart. We zijn namelijk aan het repeteren voor onze optredens tijdens het grote evenement Sail Kampen. Maar … voor aanvang van de repetitie werd nog wel even tijd vrij gemaakt om voorzitter Hans de Knoop te bedanken. Hij organiseerde voor leden van Het Torenkoor en de Ketel Binken weer de reanimatiecursus.
We hopen de geleerde stof voorlopig niet nodig te hebben, maar ….. we kúnnen het - dankzij Hans - nu dus wel.
Op bovenstaande foto overhandigt secretaris Wim Fijn - ook namens de Ketel Binken - een kleine attentie als dank voor Hans z’n inspanningen.


Na dit leuke moment zijn we snel met de repetitie begonnen. Heel belangrijk om goed ons best te doen! Sail komt eraan! Er worden 250.000 bezoekers verwacht op het grootste paasevenement in Nederland dit jaar. Het wordt gehouden van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april. Die 250.000 mensen zullen écht niet allemaal bij ons koor komen kijken, maar ….. als één vijfde deel van de bezoekers het Torenkoor wil zien en horen ….. hebben we het toch over 50.000 mensen! Leuk, spannend en …. dan moeten we natuurlijk ook goed voor de dag komen. In de laatste repetitie voor Sail - op donderdag 28 maart - zingen we het gehele programma nog eens flink door.


Wanneer?   Maandag 1 april

Waar?       Op een boot in de Buitenhaven

Hoe laat?   11:30   -   13:30   -   15:30 uur


Rolf Plender

Verslagen


Ger Tempelman

Reijer van ‘t Hul

Jaap Pruim

Rolf Plender

Harrie Ruigendijk